รวมภาพกิจกรรม

กิจกรรม2559

 1. โรงเรียนบางบาลได้มีการจัดงานปัจฉิมนิเทศในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบางบาล
 2. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้านาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2560
 3. โรงเรียนบางบาลได้มีการจัดงานเปิดบ้าน “พาน้องทัศนา..ฟ้าชมพู” ครั้งที่ 2 ในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ รวมถึงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบางบาล
 4. โรงเรียนบางบาล จัดพิธีสตมวาร(100วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลวันที่ 20 มกราคม 2560
 5. โรงเรียนบางบาลร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดบ่อปลาพระราชทานเมื่อวันอาทิตย์์ที่ 8 มกราคม 2560
 6. โรงเรียนบางบาลได้จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาเหรียญทองอันดับสอง ในการแข่งขันกีฬาปาริชาตเกมส์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559
 7. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบางบาล ได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 1 ธันวาคม 2559
 8. วันถวายราชสดุดีวชิราวุธ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
 9. อบรมความมั่นคงสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดย กอ.รมน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
 10. นักเรียนโรงเรียนบางบาลได้เข้าร่วมพิธีปล่อยสัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโครงการผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย ปี 2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
 11. โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2559
 12. การประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันที่ 30 ตุลาคม 2559
 13. งานแสดงมุทิตาจิตแด่ครูที่เกษียณราชการ วันที่ 29 กันยายน 2559
 14. กิจกรรมวันแม่ วันที่ 11 สิงหาคม 2559
 15. การแข่งขันกีฬาภายในบงกชเกมส์ครั้งที่ 2 วันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2559
 16. รณรงค์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 4 สิงหาคม 2559
 17. โรงเรียนบางบาลรับการประเมินนิเทศภายในสถานศึกษาวันที่ 2 สิงหาคม 2559
 18. กิจกรรมวันเข้าพรรษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
 19. วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
 20. โครงการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคไข้เลือดออก วันที่ 27 มิถุนายน 2559
 21. โครงการรณรงค์ ป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 24 มิถุนายน 2559
 22. ลูกเสือ-เนตรนารี ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 24 มิถุนายน 2559
 23. วันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน วันที่ 23 มิถุนายน 2559
 24. English Camp ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
 25. พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมประเกรียรติและถวายพระพรชัยมงคลของโรงเรียนบางบาล เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 พฤษภาคม 2559
 26. วันมอบตัวนักเรียน และพีธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ วันที่ 11 เมษายน 2559