ติดต่อเรา

เลขที่ 86/1 หมู่ 1 ตำบลบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250

โทร. 0-3595-0402

แฟกซ์ 0-3595-0402

bangbansch@gmail.com

http://www.bangban.ac.th

https://www.facebook.com/schBangban