พนักงานและลูกจ้าง

 

ครูอัตราจ้าง   

นางสาวฟาริดา สุวรรณโคตร

นางสาววริทร มีเทศ

นายวรพจน์ บุญสูตร

พนักงานและลูกจ้าง


นายคำรณ บุญพยนต์


นายบุญสิน บัวศรี


นางสาวพรพรรณ โชคกลาง