หน้าหลัก

ข่าวกิจกรรมปีการศึกษา 2560


โรงเรียนบางบาลจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
เนื่องในวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 5-7ก.ค. 2560

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 30 มิ.ย. 2560

โรงเรียนบางบาลร่วมกับคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คปสอ.บางบาล)จัดอบรมทักษะชีวิต เพศศึกษารอบด้านแก่วันรุ่น วันที่ 16 มิ.ย. 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบางบาล

วันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
วันที่ 15 มิ.ย. 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบางบาล

โรงเรียนบางบาลนำนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 จัดกิจกรรมแรลลี่ประวัติศาสตร์ วันที่ 2 มิ.ย. 2560 ณ แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนบางบาลนำนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 เข้าค่ายพุุทธบุตร ระหว่างวันที่ 9-11พ.ค. 2560 ณ วัดสีกุก อ.บางบาล
จ.พระนครศรีอยุธยา
 

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวจากเว็บครูบ้านนอก