หน้าหลัก

ข่าวกิจกรรมปีการศึกษา 2562


นิเทศติดตามการจัดการศึกษาเรียนรวม วันอังคารที่ 11 มิ.ย. 2562
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบางบาล

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระราชินี" วันศุกร์ที่ 31 พ.ค. 2562
ณ หอประชุมโรงเรียนบางบาล

การประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 วันพุธที่ 29 พ.ค. 2562
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบางบาล

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล ระยะที่1 วันจันทร์ที่ 27 พ.ค. 2562

วันประชุมผู้ปกครอง วันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค. 2562

โรงเรียนบางบาลนำนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 เข้าค่ายพุทธบุตร
ในวันที่ 17-19 พ.ค. 2562 ณ วัดสีกุก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา วันศุกร์ที่ 17 พ.ค. 2562
ณ วัดโบสถ์ อำเภอบางบาล
   
 

     

ข่าวจากเว็บครูบ้านนอก