หน้าหลัก

O19 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว

 

หนังสือราชการจากสพม.อยุธยา