previous arrow
next arrow
Slider

หน้าหลัก

ข่าวกิจกรรมปีการศึกษา 2563


พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบางบาล


พิธีประดับบ่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563


วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 รร.บางบาลจัดกิจกรรมวันไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2563

 


วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 รร.บางบาลจัดกิจกรรม 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ

 


วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 รร.บางบาลได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


มอบตัวนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2563

 


คณะศึกษานิเทศก์จากสพม.3 มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบางบาล ช่วงโควิด19
ระยะที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2563


คณะศึกษานิเทศก์จากสพม.3 มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบางบาล ช่วงโควิด19
ระยะที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563