หน้าหลัก

ข่าวกิจกรรมปีการศึกษา 2561


วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 2561

กิจกรรมวันสุนทรภู่(วันภาษาไทย) วันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย. 2561
ณ หอประชุมโรงเรียนบางบาล

โครงการควบคุมป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย. 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบางบาล

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันอังคารที่ 26 มิ.ย. 2561
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมรักการอ่าน จัดโดยกศน.อ.บางบาล วันจันทร์ที่ 25 มิ.ย. 2561

กิจกรรมวันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย. 2561

โรงเรียนบางบาลร่วมกับ ศป.ปส.อำเภอบางบาล ได้มีการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
วันศุกร์ที่ 1 มิ.ย. 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบางบาล

โรงเรียนบางบาลได้มีการจัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดโบถส์ ในวันจันทร์ที่ 28 พ.ค. 2561

โรงเรียนบางบาลนำนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 เข้าค่ายพุุทธบุตร
ในวันที่ 28-30 พ.ค. 2561 ณ วัดสีกุก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

วันเปิดกองลูกเสือบางบาล วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 2561
 
 

 

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวจากเว็บครูบ้านนอก